O nás

Zkušební laboratoř Air-Lab, založená v roce 2013, je od roku 2014 akreditovanou zkušební laboratoří v oblasti testování ventilátorů a vzduchotechnických zařízení dle mezinárodního standardu ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Kvalita a přesnost výsledků je dosahována díky našemu špičkovému technickému vybavení (Ahlborn, Brüel & Kjær, Endress+Hauser, MATTECH, Rosemount, Vaisala) a odpovědné práci našich kvalifikovaných zkušebních techniků. Jejich odborný rozvoj a znalosti testovacích postupů jsou nedílnou součástí fungování naší akreditované laboratoře.

Realizovanými měřeními a dodanými výsledky jsme pro naše zákazníky partnerem ve výzkumu, vývoji a zdokonalování jejich produktů a poskytujeme jim podklady pro marketing a uvádění produktů na trh.

Politika kvality

Měříme:

 • vzduchové výkony ventilátorů (charakteristiky průtok x tlak)
 • tlakové ztráty vzduchotechnických prvků
 • tepelné a vlhkostní účinnosti rekuperátorů (samostatně i ve vzduchotechnických jednotkách)
 • spotřeby elektrické energie
 • hlučnosti (různých zdrojů hluku i mimo oblast vzduchotechniky)
 • deformace plášťů vzduchotechnických jednotek vyvolané přetlakem a podtlakem
 • prostupy a úniky tepla pláštěm zařízení, tepelné mosty

Našim zákazníkům poskytujeme:

 • přesná měření všech relevantních veličin v oboru vzduchotechniky v rozsahu akreditace (dle příslušných norem) i mimo rozsah akreditace (podle požadavků zákazníka)
 • zpracování a vydání zkušebního protokolu v české nebo anglické verzi, akreditovaný protokol s platností v rámci států, které jsou signatáři ILAC-MRA dohod (104 světových ekonomik)
 • měření a protokoly potřebné pro žádání o oborové a specializované certifikáty (certifikát Passive House Institutu (PHI), Zelená úsporám, VDI 6022, DIBt…)
PHI - Passive House Institute

Passive House

Approved Laboratory

Nová zelená úsporám
Osvědčení o akreditaci Air-Lab s.r.o.

Měření a normy


měření výkonu, těsnosti
a mechanické odolnosti

Provádíme měření:

 • charakteristik ventilátorů a VZT zařízení s nuceným oběhem vzduchu pro bytové domy a průmyslové objekty
 • mechanických vlastností a těsností plášťů větracích jednotek včetně uzavíracích klapek
 • tlakových ztrát distribučních prvků a vzduchotechnických zařízení

Rozsahy měření:

 • objemový průtok 0–15 000 m3/hod
 • max. rozdílový tlak 3 kPa
 • max. příkon elektrického zařízení 10 kW
 • max. průměr oběžného kola ventilátoru 650 mm

ČSN EN ISO 5801: Průmyslové ventilátory - zkoušení výkonu s použitím normalizovaného vzduchovodu
ČSN EN 13141–4: Větrání budov – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov-Část 4: Aerodynamický, elektrický a akustický výkon jednosměrných větracích jednotek
ČSN EN 13141–7: Větrání budov – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov-Část 7: Zkoušení výkonu přiváděcích a odváděcích potrubních větracích jednotek pro nucené větrání (včetně zpětného získávání tepla)
ČSN EN 13141–8: Větrání budov – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov-Část 8: Zkoušení výkonupřívodních a odsávacích větracích jednotek bez vzduchovodů (včetně zpětného získávání tepla) pro nucené větrací systémy určené pro jednotlivé místnosti
ČSN EN 1886: Větrání budov – Potrubní prvky – Mechanické vlastnosti
ČSN EN 1751: Větrání budov – Koncové prvky vzduchotechnických zařízení – Aerodynamické zkoušky klapek a ventilů
ČSN EN 5167–1: Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 1: Obecné principy a požadavky

měření hluku
a akustického útlumu

Provádíme měření:

 • hladin akustických výkonů ventilátorů do potrubí
 • hladin akustických výkonů zdrojů hluku do okolí
 • akustických útlumů aktivních i pasivních tlumičů hluku, krytů strojních zařízení a venkovních protihlukových clon

Parametry dozukové místnosti:

 • rozměry dozvukové místnosti 7,10 m x 7,25 m x 2,90 m
 • rozměry dveří 1,30 m x 2,05 m
 • min. hodnota akustického výkonu pozadí Lw≥ 22 dB

ČSN EN ISO 5136: Akustika – Určování hladin akustického výkonu do potrubí ventilátory a jinými zařízeními s prouděním vzduchu – Metoda měření v potrubí
ČSN EN ISO 3741: Akustika – Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Přesné metody pro dozvukové zkušební místnosti
ČSN EN ISO 3746: Akustika – Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Provozní metoda s měřící obalovou plochou nad odrazivou rovinou.
ČSN ISO 9614–2: Akustika – Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity Část 2: Měření skenováním
ČSN EN ISO 3744: Akustika – Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda pro přibližné volné pole nad odrazivou rovinou
ČSN EN ISO 11546–2: Akustika – Určování zvukové izolace krytů – Část 2: Měření in situ (pro účely uznávání a ověřování)
ČSN EN ISO 11820: Akustika – Měření tlumičů in situ
ČSN ISO 10847: Akustika – Určení vložného útlumu in situ venkovních protihlukových clon všech typů

měření účinnosti
rekuperace

Provádíme měření:

 • účinnosti, těsnosti a tlakových ztrát rekuperačních a regeneračních výměníků tepla i jejich aplikací ve VZT jednotkách
 • teplotních charakteristik plášťů větracích jednotek stanovením přenosu tepla a tepelných mostů

Rozsahy měření:

 • objemový průtok pro intervaly teplot 0–50 °C a relativní vlhkosti 20–90 %: 150–6 000 m3/hod
 • omezení objemového průtoku do min. teploty -15 °C: 150–600 m3/hod

ČSN EN 308: Výměníky tepla – Metody zkoušek pro ověření výkonnosti zařízení pro regeneraci tepla
ČSN EN 1886: Větrání budov potrubní prvky – Mechanické vlastnosti

Kontakty


Vedoucí akreditované
zkušební laboratoře

Ing. David Petrýdes, Ph.D., MBA

(+420) 778 422 254

petrydes@air-lab.cz

Zkušební laboratoř Air-lab
Jablonec n./N.

(+420) 483 368 181

info@air-lab.cz

Zástupce vedoucího akreditované
zkušební laboratoře

Pavel Čiháček

(+420) 608 644 688

cihacek@air-lab.cz

Kontakt pro řešení stížností

(+420) 778 422 254

petrydes@air-lab.cz

Dotazník spokojenosti
Sídlo společnosti Air-lab s.r.o.

Korunní 810/104
101 00 Praha 10
Česká republika

IČO: 02434571 / DIČ: CZ02434571