cs

en

de

cs

pl

KONTAKTUJTE NÁS

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Air-Lab je vaším partnerem ve výzkumu, vývoji a zdokonalování vašich produktů. Naše nezávislé měření a akreditované protokoly dodají vašemu zboží světový punc kvality.Našim zákazníkům poskytujeme:

  • odborné konzultace a stanoviska při hledání technických řešení
  • přesná měření (i neakreditovaná) všech relevantních veličin v oboru vzduchotechniky
  • pomoc při získávání oborových a specializovaných certifikátů
  • zpracování a vydání standardního zkušebního protokolu v české nebo anglické verzi
  • zpracování a vydání akreditovaného zkušebního protokolu s platností v rámci EU


power measurement

měření výkonu


Provádíme měření charakteristik ventilátorů a VZT zařízení s nuceným oběhem vzduchu pro bytové domy a průmyslové objekty. Měříme mechanické vlastnosti a těsnost plášťů větracích jednotek včetně uzavíracích klapek. Stanovujeme tlakové ztráty distribučních prvků a vzduchotechnických zařízení.

noise measurement

měření hluku


Provádíme měření hladiny akustického výkonu ventilátorů do potrubí a měření akustického výkonu zdrojů hluku do okolí. Měříme akustický útlum aktivních i pasivních tlumičů hluku, krytů strojních zařízení a venkovních protihlukových clon.

tempature measurement

měření účinnosti


Provádíme samostatné měření účinnosti, těsnosti a tlakových ztrát rekuperačních a regeneračních výměníků tepla i jejich aplikací ve VZT jednotkách. Zajištujeme měření teplotních charakteristik plášťů větracích jednotek stanovením přenosu tepla a tepelných mostů.
Provádíme akreditovaná měření v rozsahu následujících norem:


měření výkonu


ČSN EN ISO 5801: Průmyslové ventilátory-zkoušení výkonu s použitím normalizovaného vzduchovodu
ČSN EN 13141–4: Větrání budov–zkoušení výkonu součástí / výrobků pro větrání bytů–ventilátory pro bytová větrací zařízení
ČSN EN 13141–7: Větrání budov–zkoušení výkonu součástí / výrobků pro větrání bytů–zkoušení výkonu mechanických nasávacích a odsávacích větracích jednotek (včetně zpětného získávání tepla) pro nucené větrací systémy v rodinných domech
ČSN EN 13141–8: Větrání budov–zkoušení výkonu součástí / výrobků pro větrání bytů–zkoušení výkonu přívodních a odsávacích větracích jednotek bez vzduchovodů (včetně zpětného získávání tepla) pro nucené větrací systémy určené pro jednotlivé místnosti
ČSN EN 1886: Větrání budov potrubní prvky–mechanické vlastnosti
ČSN EN 1751: Aerodynamické testy vzduchotechnických klpek a uzávěrů
ČSN EN 5167–1: Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu

měření hluku


ČSN EN ISO 5136: Měření hladiny akustického výkonu do potrubí
ČSN EN ISO 3741: Akustika–určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku
ČSN EN ISO 3743–2: Akustika–určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – technická metoda pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli
ČSN EN ISO 3746: Akustika–určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku-provozní metoda s měřící obalovou plochou nad odrazivou rovinou.
ČSN ISO 9614–2: Akustika – určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity
ČSN EN ISO 3744: Akustika – určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku-technická metoda pro přibližné volné pole nad odrazivou plochou
ČSN EN ISO 11546–2: Určování zvukové izolace krytů
ČSN EN ISO 11820: Měření tlumičů in situ
ČSN ISO 10847: Určení vložného útlumu in situ venkovních protihlukových clon všech typů

měření účinnosti


ČSN EN 308: Výměníky tepla–metody zkoušek pro ověření výkonnosti zařízení pro regeneraci tepla
ČSN EN 1886: Větrání budov potrubní prvky-mechanické vlastnosti

akreditace

<-- accredation
scroll down
certificate of accredation certificate of accredation certificate of accredation

AKREDITACE

<--

Vedoucí společnosti Air-Lab, s.r.o.

Ing. David Petrýdes PhD., MBA (+420) 739 550 548

Laboratoř

(+420) 483 368 181

Zástupce vedoucího akreditované
zkušební laboratoře

Pavel Čiháček (+420) 608 644 688
IČO: 02434574 / DIČ: CZ02434574
Korunní 810/104
101 00 Praha